ASA Recommendations

Tokyo (Akasaka) - ANA Inter continental Tokyo

Tokyo (Shinjuku) - Keio Plaza Hotel Tokyo

Tokyo (Shinjuku) - Shinjuku Washington Hotel (Main)

Tokyo (Shibuya) - Shibuya Excel Tokyu Hotel

Tokyo (Ginza) - Mitsui Garden Ginza Premier

Tokyo (Shingawa) - Shinagawa Prince Hotel

Tokyo(Ikebukuro)- Ikebukuro Sunshine prince Hotel

Tokyo(Ikebukuro)- Ikebukuro Metropolitan Hotel

Tokyo (Shinbashi)- Royal Park Hotel The Shiodome

PAGETOP